SJÖKULTUR


Skaffning;

mat, måltid (t.ex. nattskaffning, olika slags kallskuret.)

Knarr, hamnknarr;

generator som täcker elbehovet under hamnliggande.

> Fler sjötermer som du behöver veta!