SJÖKULTUR


Ska’lejt (skylight);

slags härdat "takfönster" över maskin.

Hålla sjön (stand off the coast);

rida ut en svår storm i rum sjö hellre än att ta risker i trånga skärgårdspassager etc.

> Fler sjötermer som du behöver veta!