SJÖKULTUR


Skamfila (chafe);

om nötning eller slitage på tågvirke etc genom friktion.

Kanalen (the Channel, "the Ditch");

 avser alltid Engelska kanalen.

> Fler sjötermer som du behöver veta!