SJÖKULTUR


Skeppskamrat (shipmate);

om besättningsmedlem på samma fartyg. Jfr seglarkompis

Sailor’s blessing ("sjömans välsignelse");

svordom.

> Fler sjötermer som du behöver veta!