SJÖKULTUR


Skeppsklocka (ship’s bell);

sitter framme på backen, där den anses härbärgera fartygets själ. (En mindre klocka brukar finnas på bryggans styrbordssida.) Bästa materialet anses vara brons; fyra femtedelar koppar och en femtedel tenn. Mässing förekommer också men anses ge sämre klang och hållbarhet. På klockkläppen sitter en kläppstjärt, dvs ett "handtag" (i Kommissen kallat fockedrevsudd) som brukar vara ett praktexempel på utsökt sjömanshantverk. I tjocka slår utkiken ett slag på skeppsklockan om han siktar fara åt styrbord, två om han siktar fara åt babord och tre om han siktar fara rakt för ut. Jfr glas och timglas.

Mantåg (manrope);

säkerhetståg i höfthöjd, t.ex. på fallrepet.

> Fler sjötermer som du behöver veta!