SJÖKULTUR


Skriva namnet, skriva Sven Svensson;

styra dåligt (så att det kan avläsas i kölvattnet). Jfr Ostindiska girar

Knarr, hamnknarr;

generator som täcker elbehovet under hamnliggande.

> Fler sjötermer som du behöver veta!