SJÖKULTUR


Skrov (hull);

fartygets "kropp" bestående av bordläggning, skott och spant.

Tom Cox’s traverse;

skämtsamt om arbetsskygg sjömans konster, "tagande sig två gånger runt vattentunnan och en gång runt storbåten", som skall ge intryck av att han arbetar.

> Fler sjötermer som du behöver veta!