SJÖKULTUR


Skydrag (sea sprout);

virvelvind till havs till skillnad från tornado i land

Hålla sjön (stand off the coast);

rida ut en svår storm i rum sjö hellre än att ta risker i trånga skärgårdspassager etc.

> Fler sjötermer som du behöver veta!