SJÖKULTUR


Slag (bilge);

fartygsskrovets rundning mellan sida och botten. Därav slagvatten (bilge water).

Bog (bow, "the eyes of the ship");

dels fartygets förskepp, dels riktning ut över fartygssidan för om tvärs, dvs kranbalksvis.

> Fler sjötermer som du behöver veta!