SJÖKULTUR


Slag (bilge);

fartygsskrovets rundning mellan sida och botten. Därav slagvatten (bilge water).

Hålla sjön (stand off the coast);

rida ut en svår storm i rum sjö hellre än att ta risker i trånga skärgårdspassager etc.

> Fler sjötermer som du behöver veta!