SJÖKULTUR


Slag (bilge);

fartygsskrovets rundning mellan sida och botten. Därav slagvatten (bilge water).

Sailor’s blessing ("sjömans välsignelse");

svordom.

> Fler sjötermer som du behöver veta!