SJÖKULTUR


Smäcker(t) (via da. smækker av lågty. smekker);

smal(t) och fin(t) (t.ex.tågvirke).

Håll an! (avast!);

stopp, vänta, gör ett uppehåll!

> Fler sjötermer som du behöver veta!