SJÖKULTUR


Spidbåt;

landbåt (i trafik mellan fartyg på redden och landbacken), av andra än sjömännen understundom kallad "barkass".