SJÖKULTUR


Stand by;

att vara beredd (ifall något som kräver ens insats skulle inträffa).

Hissa (hoist, lågty. hissen);

urspr. ren sjöterm med innebörden lyfta, förflytta uppåt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!