SJÖKULTUR


Stäv, förstäv (stem);

fartygets "näsa". Därav stäva om gång föröver.

Mosquitofarten;

seglation på venezolanska och andra karibiska hamnar.

> Fler sjötermer som du behöver veta!