SJÖKULTUR


Stäv, förstäv (stem);

fartygets "näsa". Därav stäva om gång föröver.

Styrhytt (wheelhouse);

används ofta som synonym till bryggan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!