SJÖKULTUR


Stäv, förstäv (stem);

fartygets "näsa". Därav stäva om gång föröver.

Stormsoppa;

tjock grönsaks- eller köttsoppa som inte skvätter omkring när Sjöberg i igång.

> Fler sjötermer som du behöver veta!