SJÖKULTUR


Stopptörn;

jourtjänst vid hamnliggande.

Cheeseost;

ost (onödig dubblering, dumpas härmed till skeppsråttorna!)

> Fler sjötermer som du behöver veta!