SJÖKULTUR


Stuert (chief steward);

ekonomiföreståndare, bas över intendenturavdelningen, nu ersatt av kockstuert. (Ordet kommer av steward eller sty ward, som egentligen betyder "en som vaktar svinstian"). Jfr Hökare, Slabbkista.

Shipwrecked;

om fartyg som lidit skeppsbrott. Jfr castaway.

> Fler sjötermer som du behöver veta!