SJÖKULTUR


Sun(n)tält, -segel (awning);

soltält av segelduk spänt över fartygsdäck.

Hissa (hoist, lågty. hissen);

urspr. ren sjöterm med innebörden lyfta, förflytta uppåt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!