SJÖKULTUR


Sun(n)tält, -segel (awning);

soltält av segelduk spänt över fartygsdäck.

Nock;

av lågty. nok(ke). Yttersta ändan av rundhult, har troligen inget samband med...

> Fler sjötermer som du behöver veta!