SJÖKULTUR


Svanhals (goose-neck ventilator);

ventilationsrör på däck, böjt 180° för att förhindra att vatten tränger in.

Kanalen (the Channel, "the Ditch");

 avser alltid Engelska kanalen.

> Fler sjötermer som du behöver veta!