SJÖKULTUR


Svinrygg;

den förligaste delen av brädgången på backen. "Att få svinrygg" (eng. hogging) syftar på den påfrestning skrovet utsätts för när fartyget ligger på en vågtopp midskepps. Motsatsen, när för- och akterskeppet ligger på varsin vågtopp, kan kallas "att få kattrygg" (sagging).

Tjingsargubbe;

försäljare i hamnmiljö, jfr galli-galli-men.

> Fler sjötermer som du behöver veta!