SJÖKULTUR


Tackel (tackle);

enkel "hissanordning, se talja.

Gubben (Old Man);

befälhavaren

> Fler sjötermer som du behöver veta!