SJÖKULTUR


Tåg, -virke (cordage);

samlingsterm för rep, linor, trossar etc.

Shipwrecked;

om fartyg som lidit skeppsbrott. Jfr castaway.

> Fler sjötermer som du behöver veta!