SJÖKULTUR


Taifun (kin/jap. "stor vind");

tropiska stormar i nordvästra Stilla Havet. Uppstår som atmosfäriska lågtrycksystem över den väldiga mikronesiska ö-världen, orsakade av att det tropiskt varma havet avdunstar enorma mängder vattenånga i luften. De regnoväder som uppstår trycks åt W-WNW av den förhärskande E-vinden samtidigt som de arbetar upp sig till extrema vindstyrkor. Till Japan kommer taifun under sensommar och tidig höst. Enorma brottsjöar kan dra in över kustbygderna och orsaka översvämningskatastrofer. De medföljande skyfallen orsakar jordskred, som kräver sin tribut. Isebukten, där hamnarna Nagoya och Yokkaichi ligger, minns fortfarande taifunkatastrofen den 26 september 1959, då drygt 5.000 människoliv krävdes. Men taifun är också kamikaze, "gudavinden", syftande på att den på 1200-talet stoppade mongolernas försök att invadera Japan. (Taifun får ej blandas ihop med Tyfon, en egyptisk demon som associerar till förödande vindar inifrån Sahara.)

Mosquitofarten;

seglation på venezolanska och andra karibiska hamnar.

> Fler sjötermer som du behöver veta!