SJÖKULTUR


Talja (purchase);

enkel "hissanordning". ("Djävlar i min talja"; däcksriktig ed, ej lika gångbar i maskin.)

Håll an! (avast!);

stopp, vänta, gör ett uppehåll!

> Fler sjötermer som du behöver veta!