SJÖKULTUR


Tamp (rope’s end);

av holl. tamp, egentligen yttersta ändan av lina etc (betecknar numera ofta hela linan).

Belägga (belay);

fastgöra (t.ex. en tågända som lätt skall kunna lossgöras). Förekommer bl.a. i uttrycket "Stopp och belägg!" (belay there).

> Fler sjötermer som du behöver veta!