SJÖKULTUR


Tamp (rope’s end);

av holl. tamp, egentligen yttersta ändan av lina etc (betecknar numera ofta hela linan).

Hålla sjön (stand off the coast);

rida ut en svår storm i rum sjö hellre än att ta risker i trånga skärgårdspassager etc.

> Fler sjötermer som du behöver veta!