SJÖKULTUR


Tankfnatt;

labilt psykiskt tillstånd, maritim "lappsjuka". Jfr calenture.

Gubben (Old Man);

befälhavaren

> Fler sjötermer som du behöver veta!