SJÖKULTUR


Törn (spell);

arbetsperiod till sjöss. "Ta en törn", att skärpa sig ("nu får du ta dig en törn...").

Håll an! (avast!);

stopp, vänta, gör ett uppehåll!

> Fler sjötermer som du behöver veta!