SJÖKULTUR


Törn (spell);

arbetsperiod till sjöss. "Ta en törn", att skärpa sig ("nu får du ta dig en törn...").

Tom Cox’s traverse;

skämtsamt om arbetsskygg sjömans konster, "tagande sig två gånger runt vattentunnan och en gång runt storbåten", som skall ge intryck av att han arbetar.

> Fler sjötermer som du behöver veta!