SJÖKULTUR


Törna till;

påbörja vakt/arbetspass.

Shipwrecked;

om fartyg som lidit skeppsbrott. Jfr castaway.

> Fler sjötermer som du behöver veta!