SJÖKULTUR


Trava;

gå hemma längre än normal ledighet och inte veta om man får något nytt fartyg.

Hålla sjön (stand off the coast);

rida ut en svår storm i rum sjö hellre än att ta risker i trånga skärgårdspassager etc.

> Fler sjötermer som du behöver veta!