SJÖKULTUR


Trimma (trim);

lasta fartyg på rätt köl, justera djupgåendet för och akter. Jfr lämpare

Hålla sjön (stand off the coast);

rida ut en svår storm i rum sjö hellre än att ta risker i trånga skärgårdspassager etc.

> Fler sjötermer som du behöver veta!