SJÖKULTUR


Tross (hawser);

grovt tågvirke. (Eng. hawser kommer av halter, "galgrep"; jfr Bom.)

Förfånga (relieve);

avlösa (på vakt).

> Fler sjötermer som du behöver veta!