SJÖKULTUR


Vågdal (trough /of the sea/);

t.ex. om fartygets läge när det befinner sig mellan två vågtoppar.

Bore;

tidvattensvåg i trång flodmynning.

> Fler sjötermer som du behöver veta!