SJÖKULTUR


Vaka (väl/illa);

fartygets förmåga att följa havets vågrörelser.

Shipwrecked;

om fartyg som lidit skeppsbrott. Jfr castaway.

> Fler sjötermer som du behöver veta!