SJÖKULTUR


Vakt om vakt;

när vakterna delas på två skift i stället för tre. Förekommer som fyra om fyra och sex om sex.

Knop (knot);

dels sjömans-"knut" (även bend på eng,) - jfr stek - och dels hastighetsmått till sjöss (en knop är en nautisk mil/timme). Jfr logg.

> Fler sjötermer som du behöver veta!