SJÖKULTUR


Varsko;

till sjöss vanligt uttryck för att meddela något, med nyansen "varna", "förmana" eller "befalla".

Hålla sjön (stand off the coast);

rida ut en svår storm i rum sjö hellre än att ta risker i trånga skärgårdspassager etc.

> Fler sjötermer som du behöver veta!