SJÖKULTUR


Vidsträckt fart;

långfart, motsatsen till närsjöfart.

Förfånga (relieve);

avlösa (på vakt).

> Fler sjötermer som du behöver veta!