SJÖKULTUR


Viken (The Gulf);

syftar på Persiska Viken (PG), jfr Gulfen.

Gubben (Old Man);

befälhavaren

> Fler sjötermer som du behöver veta!