SJÖKULTUR


Vinda hem (heave up);

med ankarspel hiva in ankarkätting eller förtöjningstross.

Friskar i (getting up);

gör vinden då den tilltar i styrka.

> Fler sjötermer som du behöver veta!