Sjömansbiblioteket

Sjömansbiblioteket är ett globalt vandringsbibliotek med centrum på Rosenhill i Göteborg.
Vi förmedlar böcker, ljudböcker och e-böcker till sjöanställda.

Böcker finns i ett tiotal hamnar och våra platsombud förmedlar böckerna till och från fartygen.
Vi har dessutom hjälp med boktransporter av SKUT och de nordiska sjömanskyrkorna.

Dagstidningar
Svenska dagstidningar finns på våra stationer i Antwerpen och Göteborg.

Läsrum
I biblioteket finns möjlighet att läsa böcker, dagstidningar och tidskrifter med marin anknytning.

Kurslitteratur och examensarbeten
Sjömansbiblioteket tillhandahåller inte kurslitteratur. Sjöfartsstudenternas examensarbeten finns inte heller på Sjömansbiblioteket. Här hänvisas till Chalmers bibliotek.

 

Hjälp oss att bli bättre
E-posta dina eventuella förbättringsförslag till sjomansbiblioteket@sjofartsverket.se. Tack på förhand!

INFORMATION

 

Sjömansbiblioteket
Sjömansservice Rosenhill
Köpenhamnsgatan 25
418 77 Göteborg

Bibliotekarie
Ann-Christin Westman
Tel +46 (0)10-478 47 39
sjomansbiblioteket@sjofartsverket.se

Biblioteket är öppet för besökare mån-tor kl 8-13.
Fartyg kan nå oss även på eftermiddagen.

Med anledning av
coronaviruset håller
Rosenhill och
Sjömansbiblioteket
stängt för besökare
tills vidare.
Önskas bokbyte går
det bra att skicka ett mail till:
sjomansbiblioteket@sjofartsverket.se
eller
rosenhill@sjofartsverket.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Bog (bow, "the eyes of the ship");

dels fartygets förskepp, dels riktning ut över fartygssidan för om tvärs, dvs kranbalksvis.

> Fler sjötermer som du behöver veta!