Hamnservice - Antwerpen och Rotterdam

Servicen i Antwerpen och Rotterdam riktar sig till svenskflaggade fartyg samt till svenskar ombord på utlandsflaggade fartyg. Vårt platsombud besöker fartyg i Antwerpen och Rotterdam samt andra närliggande hamnar såsom Gent, Zeebrugge och Terneuzen och arbetar nära tillsammans med Svenska Sjömanskyrkan.

Bland tjänsterna kan nämnas fartygsbesök, hamninformation, transporter, idrott, utflykter, biblioteksbyten och dagstidnings-distribution. Under idrottsevenemang för sjöfolk har Sjömansservice ett nära samarbete med andra organisationer.

INFORMATION

Swedish Seamen’s Service
Antwerp Harbour Hotel
Noorderlaan 100
BE-2030 Antwerpen
Tel/fax +32 3-541 08 79
Mobil +32 (0)475-26 42 98
sjomansservice.antwerpen
@sjofartsverket.se

Platsombud: Adam Nordström

Lastrum (hold);

utrymme för godset, vars trygga transport över havet i förlängningen inbringar lite matpengar åt besättningen.

> Fler sjötermer som du behöver veta!