Start > Anlöpstjänster

Avgiftspliktiga fartyg som lastar eller lossar gods eller passagerare ska lämna farledsdeklaration. Farledsdeklarationen ska lämnas elektroniskt via MSW Reportal. 

I de fall systemet inte är tillgängligt eller när beställaren av andra orsaker inte har möjlighet att använda sig av den elektroniska tjänsten kan uppgifterna skickas till Sjöfartsverkets Anlöpstjänster på kundstod@sjofartsverket.se eller fax nr 011-10 19 49. Vid manuell rapportering används blanketten Farledsdeklaration.

För att kunna registrera farledsdeklarationer i MSW Reportal behövs ett avtal om kredit tecknas med Sjöfartsverket. Blanketten ”Kreditavtal” ska fyllas i och signeras och skickas till Sjöfartsverket i två exemplar.  När kredit beviljas blir företaget som tecknat avtalet betalningsansvarigt för de farledsdeklarationer som rapporteras in av de användare som är knutna till företaget.

Vad är mitt ansvar?

Du som användare/uppgiftslämnare är ansvarig för att du lämnar riktiga uppgifter enligt gällande föreskrift för farledsavgift. När du gör en definitiv farledsdeklaration i MSW Reportal tar företaget du är kundkopplad till på sig betalningsansvaret för farledsdeklarationen. Du som användare/uppgiftslämnare  ansvarar för att kontrollera de responsmeddelanden som kommer till MSW Reportal om att Sjöfartsverket har tagit emot din farledsdeklaration. Du ansvarar för att hålla informationen som rapporteras synkroniserad med Sjöfartsverkets system, det kan gälla då du har kontaktat Sjöfartsverket annan väg och gjort ändringar i din farledsdeklaration som då inte automatiskt ändras i MSW Reportal.

Frågor om farledsdeklarationer

Kontakta Sjöfartsverkets Anlöpstjänster på telefon nr 010-478 58 00 eller via e-post: kundstod@sjofartsverket.se