Start > Anlöpstjänster > MSW Reportal
Onsdagen den 21 oktober mellan kl. 11:00-13:00 kommer MSW Reportal att ligga nere pga. ett nödvändigt driftstopp. Detta beror på en ny uppdatering. Notera att uppdateringen kan komma att behöva ställas in med kort varsel pga rådande situation med Covid-19
Sidan uppdaterad: 2020-10-16
I samband med lotsningsuppdrag är det ett krav att ni före beställning av lots har haft kontakt med fartyget. Om det finns misstanke om covid-19 ombord skall ni som mäklare, vid beställning av lots meddela detta till berörd lotsbeställningscentral.
Sidan uppdaterad: 2020-10-13
Sjöfartsverket har fått information från flera uppgiftslämnare att gamla genvägar/länkar till MSW inte funkar längre. Detta tros bero på lördagens problematik och vi ber er därmed skapa ny genväg via https://www.mswreportal.se/.
Sidan uppdaterad: 2020-10-04
Förmiddagens inloggningsproblem i MSW är nu lösta av vår IT-Support och det går åter att logga in i MSW Reportal, både med certifikat och engångslösenord.
Sidan uppdaterad: 2020-10-03
Lotsinfo-tjänsten är åter uppe och nåbar via Sjöfartsverkets externa hemsida.
Sidan uppdaterad: 2020-09-17
Sjöfartsverkets behöver genomföra en akut patchning av det externa nätet onsdag 8 juli mellan kl. 10:00-14:00. Detta kommer att innebära driftstörningar i Kartvisaren på hemsidan, Helcom samt de externa kartjänsterna.
Sidan uppdaterad: 2020-07-08
Det är viktigt rapportera rätt avsikt med anlöp tillsammans med lastdeklaration. För att Tullverket ska få informationen om lastdeklaration måste avsikt med anlöp vara ”Lossa utrikes gods”.
Sidan uppdaterad: 2020-06-15
Den 10/6 uppdaterades MSW Reportal till version 2.2.3, vilket medförde några förbättringar. Samtliga release notes finner ni här nedan och en ny version av användarguiden finns på hemsidan.
Sidan uppdaterad: 2020-06-11
Idag (6/5) uppdaterades MSW Reportal till version 2.2.2, vilket medförde några förbättringar. Samtliga release notes finner ni här nedan och en uppdaterad användarguide finns på Sjöfartsverkets hemsida.
Sidan uppdaterad: 2020-05-06
Idag (1/4) uppdaterades MSW Reportal till version 2.2.1, vilket medförde några förbättringar. Samtliga release notes finner ni här nedan.
Sidan uppdaterad: 2020-04-01
Sjöfartsverket förlänger tillsvidare betalningstiden för fakturor från 30 till 60 dagar från och med faktureringen 2020-03-31.
Sidan uppdaterad: 2020-03-31
Innan fartyg anlöper första svenska hamn eller senast vid ankomsten till hamnen ska befälhavaren på fartyget lämna information om hälsotillståndet ombord till Kustbevakningen, vilket lämnas via MSW Reportal. Vid frågor kontaka Kustbevakningen
Sidan uppdaterad: 2020-02-21
Från och med den 1 januari 2020 har det skett en del förändringar när det gäller farledsavgifter, lotsavgifter och andra avgifter. Mer information och länkar till Sjöfartsverkets författningssamling finns på Sjöfartsverkets hemsida.
Sidan uppdaterad: 2020-01-13

Dela artikeln