Start > Anlöpstjänster > MSW Reportal > Nyheter - Single Window

Innan fartyg anlöper första svenska hamn eller senast vid ankomsten till hamnen ska befälhavaren på fartyget lämna information om hälsotillståndet ombord till Kustbevakningen, vilket lämnas via MSW Reportal. Rapport ska ske om:

  • Befälhavaren har anledning att anta att ett smittämne eller andra ämnen som kan utgöra ett internationellt hot mot människors hälsa finns ombord.

  • Fartyget kommer från en hamn i ett område som av Folkhälsomyndigheten har förklarats drabbat som ett internationellt hot mot människors hälsa och ankomsten sker inom inkubationstiden.

  • Det ombord på fartyget finns en person som har drabbats av ett internationellt hot mot människors hälsa under sådan tid att inkubationstiden för en smittsam sjukdom inte har gått ut vid fartygets ankomst till hamnen.

  • Vid frågor kontakta Kustbevakningen:
    Telefon: 08-578 976 30 (Swedish Coast Guard Maritime Clearance)
    Epost: sweden24@kustbevakningen.se

    Dela artikeln