Start > Anlöpstjänster > MSW Reportal > Nyheter - Single Window

Från och med onsdagen den 27 januari får Norvik en egen UN Locode, SENRR (Stockholm Norvik). Tidigare har Norvik angetts via rapportering till Nynäshamn (SENYN). Men anlöp till Norvik rapporteras alltså från och med 27 januari på den egna nya koden.

Vi ber om ursäkt för den korta framförhållningen och det eventuella merarbete som detta kan medföra. Processen för nya koder är något snårigt och allt blev klart först i början på veckan.

Vänligen notera att båda koderna (SENRR och SENYN) har samma underliggande hamnar/kajplatser, bordningspunkter och ankringsplatser. När det gäller underliggande hamnar/kajplatser, beror detta på att man som rapportör ska kunna beställa lots mellan Nynäshamn och Norvik i MSW. Observera att om fartyget ska anlöpa både Norvik och Nynäshamn, ska ni inte beställa en förhalning genom MSW utan då ska två separata fartygsanmälningar göras.
 
Vi tackar på förhand och ber dig/er gärna sprida den här informationen till dina kollegor.

Vid frågor går det bra att vända sig till MSW Support på telefon: 0771-40 00 50  eller mailadress: support@mswreportal.se.

Dela artikeln