Start > Anlöpstjänster > MSW Reportal > Nyheter - Single Window

Från och med den 1 januari 2021 kommer föranmälan om summarisk införseldeklaration (SID) krävas för fartyg med last från Storbritannien (hamn = GBXXX). Har du frågor om vad som gäller för ert anlöp, kontakta fartygsklareringen på Tullverket.

Här är några frågor kopplat till fartygsrapportering och fler frågor finns under ”Frågor och svar om Brexit” på www.tullverket.se

Hur rapporterar jag ett fartyg som avgår innan och ankommer efter Brexit?
Om fartyget har avgått från Storbritannien (ej Nord Irland) före Storbritanniens utträde ska lasten ombord hanteras som unionsvaror även om fartyget ankommer till EU efter övergångsperiodens slut. I det fallet behöver summarisk införseldeklaration (SID) inte lämnas, men manifest som styrker unions status behöver rapporteras.

Eftersom ETA i de här fallet sätts till efter Brexit måste rapportering i MSW ske som att fartyget ankommer från 3:e land, vilket gör att Tullverket kommer svara med felmeddelandet ”Besöksinformation ej mottagen”, eftersom uppgifter om SID saknas vid signering.

I de här fallen behöver anlöpet hanteras manuellt, kontakta därför fartygsklareringen.

Felmeddelande: ”Besöksinformation ej mottagen”
Uppgift om föranmälan SID saknas i flik ”All last vid ankomst”. EntryKey-uppgift om förväntad ankomst ska anges när föregående hamn är utanför EU och MRN för summarisk införseldeklaration (SID) ej angivits eller undantag från att lämna summarisk införseldeklaration (SID) saknas. 

Hur rapporterar jag ett Fartyg som avgår efter och ankommer efter Brexit?
Ett fartyg både avgår från Storbritannien (ej Nord Irland) och ankommer (ATA) till en svensk hamn efter övergångsperiodens slut kommer i MSW Reportal att hanteras som tredjelandstrafik och behöver därför lämna kompletterande uppgifter om lasten, till exempel summarisk införseldeklaration (SID), importdeklaration och DTL.

Var noga med att rapportera så korrekt ETA som möjligt så att rätt information om anlöpet kan anges. Att rapportera rätt ETA minskar risken för felmeddelanden och minskar risk för fördröjt beslut av lossning.

Vad händer om ankomst (ETA) är planerad till innan Brexit men fartyget faktiskt ankommer (ATA) efter Brexit?
Om ATA inkommer efter Brexit när ETA är satt till innan Brexit kommer Tullverket vid ATA kräva samma rapportering som att fartyget kom från 3:e land. Se ”Hur rapporterar jag ett Fartyg som avgår innan och ankommer efter Brexit?” Under frågor och svar samt kontakta fartygsklareringen.

Vilken tidszon är det som gäller vid övergångsperiodens slut?
Det är EU:s tidszon (CET), det vill säga klockan 23.00 i Storbritannien och klockan 00.00 i Sverige.

Dela artikeln