Start > Anlöpstjänster > MSW Reportal > Nyheter - Single Window

Idag (6/5) uppdaterades MSW Reportal till version 2.2.2, vilket medförde några förbättringar. Samtliga release notes finner ni här nedan och en uppdaterad användarguide finns på Sjöfartsverkets hemsida.

Version 2.2.2
• Visning av besöksID vid varning av närliggande anlöp i MSW.
• Vid kopiering till nytt anlöp så är inga alternativ förifyllda.
• Tidstyrd delning till MSW support. Rättighet ges i sju dagar.
• Rättning vid kopiering av besök:
- Ny popup-ruta med felmeddelande.
- Om man kopierar ett besök och har som avsikt att lossa är det förifyllt att du har ankommande last.
- Om man kopierar ett besök och har som avsikt att lasta är det förifyllt att du har avgående last.
• Ny varning när man försöker lämna ett besök när man har osignerade ändringar.

Vid frågor, kontakta MSW Support via epost: support@mswreportal.se eller via telefon: 0771-40 00 50.

Dela artikeln