Start > Anlöpstjänster > MSW Reportal > Nyheter - Single Window

Den 10/6 uppdaterades MSW Reportal till version 2.2.3, vilket medförde några förbättringar. Samtliga release notes finner ni här nedan och en ny version av användarguiden finns på hemsidan.

Version 2.2.3
• Uppdaterat texter för att förtydliga avsikt med anlöp för ’Lossa’ och ’Lasta’ mm.

  • Lasta -> Lasta inrikes (SE) gods  -  Lasta inrikes gods, enbart för resa mellan svenska hamnar.
  • Lasta varor att förtulla -> Lasta utrikes gods - Lasta gods som ska deklareras till Tullverket (EU varor, icke EU varor och proviant ombord). Används när ”Lasta inrikes (SE) gods” inte är tillämpligt.
  • Lossa -> Lossa inrikes (SE) gods - Lossa inrikes gods, enbart för resa mellan svenska hamnar. Avgiftsbefriat till Sjöfartsverket.
  • Lossa varor att förtulla -> Lossa utrikes gods - Lossa gods som ska deklareras till Tullverket. Tullverket (EU varor, icke EU varor och proviant ombord). Används när ”Lasta inrikes (SE) gods” inte är tillämpligt.
  • Medel för tullklarering transport -> Transportmedel att deklarera - Används när fartyg/båt i sig självt som ska deklareras. T.ex. import av fartyget/båten.

Finns obeskattade varor ombord (proviant ombord) är du rapporteringsskyldig till Tullverket oavsett avsikt med anlöpet.

• Förbättrad inläsning av avfall med Excel - Rapportera Avfall utan manuellt arbete direkt via Excel i MSW.

Vid frågor, kontakta MSW Support via epost: support@mswreportal.se eller via telefon: 0771-40 00 50.

Dela artikeln