Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Klart med tillstånd för att bredda farleden till Strömstad

Nyhet 2021-07-02

Sjöfartsverket har fått tillstånd att bredda farleden till Strömstad genom att spränga och muddra i sundet mellan öarna Holmen Grå och Flatskär. Syftet är ökad tillgänglighet och säkerhet.

För drygt ett år sedan lämnade Sjöfartsverket in ansökan till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Och nu har dom fallit. Sjöfartsverket kan planera för  sprängning och muddring av grundet Bulthålan. Åtgärderna syftar till att öka bredden från cirka 125 meter till cirka 200 meter i denna passage av farleden till Strömstad. Grundet har i dag ett djup om 3,5 meter muddras till ett minsta djup om 10,1 meter.

-Det känns väldigt bra att domslutet har kommit. Faktum är att 1,6 miljoner passagerare årligen åker färja mellan Strömstad och Sandefjord i Norge. Cirka 160.000 ton gods fraktar också av de två rederierna som kör på linjen. säger Bertil Skoog, Sjöfartsverkets projektledare, i en spontan kommentar till domslutet.

Trafiken kommer igång igen

- På grund av pandemin har färjetrafiken legat nere i ett års tid. Men nu planerar rederierna som kör linjen att öppna trafiken igen inom kort, fortsätter han.

Sammanlagt rör det sig om cirka 8.000 kubikmeter fast berg som ska sprängas och muddras. Volymerna ryms bildligt talat i ett bulkfartyg om 140 meters längd.

Två nya kantfyrar är uppförda sedan tidigare. Nu har domstolen gett klartecken till ytterligare två fyrar.

-Min bedömning är att de nya fyrarna kan komma på plats i början av hösten, fortsätter han.

Enligt ursprungsplanen får Strömstad kommun tillgång till sprängsten efter behov för att bygga ut den befintliga vågbrytaren i hamnen Skurveskär. För detta syfte har kommunen sökt tillstånd av länsstyrelsen.

Sjöfartsverket planerar för upphandling av muddringen så snart som möjligt och det fysiska muddringsarbetet beräknas troligen genomföras under 2022. Arbetet som helhet med muddring och uppförande beräknas klart på cirka 2 månader. Perioden 1 mars – 30 september får dock inga sådana arbeten utföras, enligt domslutet.

Behov sedan länge

Simuleringar vid Sjöfartsverkets simulatorcenter i Göteborg visade i januari 2018 att säkerhetsmarginalerna i aktuell passage vid hård vind kunde förbättras. Det är därför som breddning ska göras.

Sommaren 2019 började farleden trafikeras av ett nytt större och miljövänligt fartyg. På grund av  den effektiva farledsbredden om endast 125 meter i sundet, kunde den smala passagen leda till förseningar och inställda turer, vilket var ett viktigt argument för åtgärder från Sjöfartsverkets sida.

Vid simuleringarna medverkade lokala lotsar i samarbete med aktiva befälhavare från de två aktuella rederierna. Resultatet visade att betydande säkerhetshöjande effekter kunde nås genom mindre åtgärder i form av breddning av farleden och uppgradering av farledsutmärkningen.

Förslag på kontrollprogram

Minst tre månader innan det planerade arbetet inleds ska Sjöfartsverket lämna in förslag till länsstyrelsen på tidsplan för genomförandet samt förslag till kontrollprogram. I genomförandeplanen framgår hur marina däggdjur och fiskar ska skyddas under arbetet. Efterkontroller på området ska göras två- respektive fem år efter genomförandet. Kontrollprogrammet visar på vilka åtgärder som planeras för att följa upp miljöpåverkan.