Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Tillståndsansökan för Bulthålan inlämnad till Mark- och miljödomstol

Nyhet 2020-06-22

Vid grundet Bulthålan, Kosterfjorden-Strömstad, planeras för breddning av farleden liksom bygge av nya fyrar i säkerhetshöjande syfte. Tillståndsansökan har skickats in till Mark- och miljödomstolen, Vänersborg.

I augusti 2017 inleddes planering av säkerhetshetshöjande åtgärder vid passagen av Bulthålan och i januari 2018 genomfördes simuleringar av nämnda område vid Sjöfartsverkets simulatorcenter i Göteborg. Simuleringarna visade att säkerhetsmarginalerna i denna passage skulle kunna förbättras vid hård vind om den breddades. Sommaren 2019 började farleden trafikeras av ett nytt större och mer miljövänligt fartyg som påverkades negativt av den effektiva farledsbredden om endast 115 meter i sundet. Det kan leda till förseningar och inställda turer vid hård vind, vilket var ytterligare ett argument för åtgärder.

- I och med att handlingarna har skickats in till Mark- och miljödomstolen är processen igång, säger Bertil Skoog, projektledare vid Sjöfartsverket.

Främst är det cirka 8000 kubikmeter fast berg som ska sprängas, vilket vid en bildlig jämförelse ryms i ett bulkfartyg om cirka 140 meters längd. Förfrågan har gjorts till Strömstad kommun om man därifrån är intresserad av att använda stenmassorna till något anläggningsändamål.

Sjöfartsverket planerar följande säkerhetshöjande åtgärder:

  • Sprängning och muddring av grundet för breddning av farleden.
  • Förbättrad utmärkning genom uppförande av fyra nya fyrar.

Förhoppningsfull

Mark- och miljödomstolen har tagit del av Sjöfartsverkets inlämnade tillståndsansökan och kommer inte att begära kompletteringar. Domstolen ser också till att förfrågan om önskade åtgärder blir officiell genom kungörelser i tidningar under augusti månad, dessutom skickas Sjöfartsverkets ansökan på remiss för yttranden av flera instanser.

- Förhoppningsvis får vi en dom innan årsskiftet och sannolikt kan genomförandet av åtgärder ske under andra halvan av 2021, bedömer Bertil Skoog.

Sjöfartsverkets arbeten med muddring tar cirka två till fyra veckor eftersom genomförandet är beroende av vädret. Till det kommer arbeten med att bygga nya fyrar som beräknas ta ytterligare cirka två veckor.