Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Muddring inledd av farled till Hargs Hamn

Nyhet 2020-10-02

Muddringsarbetet har inletts av farleden in till Hargs Hamn. För hamnen innebär det förstärkt positionering för varuleverantörer i regionen.

Muddringsverket i Hargs Hamn är igång. En bogserbåt syns intill, och grävskopan plockar upp muddermassa ur vattnet.
Arbetet inleds på den nordvästra sidan av muddringsområdet Kälsholmen samt vid Galtgrynnan. Foto: Agne Hörnestig.

Med muddringen följer ökad kapacitet, säkerhet och tillgänglighet i farleden. Åtgärderna innebär att fartygsstorleken i farleden kan öka från dagens maximala djupgående om 8,5- till 11 meter och den maximala fartygslängen ökar från 185- till 200 meter.

Godshanteringen i Hargs Hamn domineras av bulkmaterial, det vill säga gods i lös mängd, något som bedöms öka på sikt i regionen. Så sent som våren 2019 invigde Lantmännen Ekonomisk Förening, Stockholm, en ny spannmålsterminal på hamnområdet för torkning, lagerläggning och utskeppning av spannmål från norra sidan av Mälaren. Vidare har både Vattenfall och Fortum stora lager i Hargs Hamn, företagen är också intresserade av att inleda import av flis.

Tillfälliga farledsavsnitt

Arbetet med undervattenssprängningar och muddring utförs av finska Wasa Dredging Oy på uppdrag av staten genom Sjöfartsverket. Det inleds på den nordvästra sidan av muddringsområdet Kälsholmen samt vid Galtgrynnan. Parallellt med att muddringsarbetet startar har tillfälliga farledsavsnitt tagits fram i kombination med en temporär utmärkning. Allt för att ordinarie farledstrafik ska kunna löpa på så smidigt som möjligt under tiden.

-Galtgrynnan är ett av de mindre områden som planeras vara klart till andra halvan av oktober. Vid vårt största muddringsområde, Kälsholmen, bedrivs arbetet fram till den 15 december om inte vänder och vind gör att arbetena får återupptas och fortsätta motsvarande period nästa år. Det är ännu alldeles för tidigt att uttala sig mer precist i den frågan, summerar Max Bjurström, projektledare för Sjöfartsverket.

Går allting som planerat avslutas arbetet våren 2021 med uppgraderade och utökade sjösäkerhetsanordningar som fyrar och flytande sjömärken.