Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Invigning av farleden till Hargs Hamn

Nyhet 2021-11-03

Tack vare Sjöfartsverkets muddring av farleden till Hargs Hamn kan fartygens lastkapacitet fördubblas. Sjöfarten är redo att ta emot mer gods, sa Katarina Norén, Sjöfartsverkets gd, i sitt invigningstal

Sjöfartsverkets gd, Katarina Norén, klippte till och så var farleden till Hargs Hamn invigd. Från vänster: Projektledare Max Bjurström, Sjöfartsverket, regionråd Johan Örjes, Region Uppsala, regionala direktören Einar Schuch, Trafikverket Öst, kommunalrådet Jacob Spangenberg, Östhammar, vd Peeter Nömm, Hargs Hamn, produktmarknadschef Per Germundsson, Lantmännen och lotsen Johan Berggren som jobbat mycket engagerat för en säkrare farled. Foto: Agne Hörnestig
Sjöfartsverkets gd, Katarina Norén, klippte till och så var farleden till Hargs Hamn invigd. Från vänster: Projektledare Max Bjurström, Sjöfartsverket, regionråd Johan Örjes, Region Uppsala, regionala direktören Einar Schuch, Trafikverket Öst, kommunalrådet Jacob Spangenberg, Östhammar, vd Peeter Nömm, Hargs Hamn, produktmarknadschef Per Germundsson, Lantmännen och lotsen Johan Berggren som jobbat mycket engagerat för en säkrare farled. Foto: Agne Hörnestig

Förutom muddringsarbetet har också säkerhetsförbättringar gjorts i farleden med till exempel solcellsdrivna fyrar. Teknikutvecklingen märks också inom sjöfartens digitalisering som på sikt leder till realtidsuppdaterade sjökort och uppdaterade farleder med minskade utsläpp som följd.

- Sjöfarten är avgörande för Sverige. Faktum är att 90 procent av all import och export någon gång fraktats på sjön. Östersjötrafiken står för 15 procent av världens sjöfart, sa Katarina Norén vid invigningen som hölls i Folkets Hus, Hargshamn.

Outnyttjad kapacitet på sjön

Mer gods till sjöss, är en del av Trafikverkets godstransportstrategi.

- På både väg och järnväg uppstår problem med trängsel medan vi på många håll noterar en outnyttjad kapacitet på sjön, sa Einar Schuch, regional direktör vid Trafikverket Öst.

Regionråd Johan Örjes (C) Region Uppsala, fortsatte på samma linje och betonade att projektet förbättrar möjligheterna till effektivare transporter, bidrar till att uppnå klimatmålen och stärka näringslivet i byggandet av en hållbar växande region.

- För oss var det en självklarhet att vara med från början och bidra med delfinansiering från länstransportplanen, sa Johan Örjes.

En ny epok

Kommunalrådet Jacob Spangenberg (C), lyfte i sitt tal hamnens 1000-åriga historia, som man funnit belägg för på runstenar. I höstas gick Lantmännen in som delägare i hamnbolaget med kommunen som huvudägare, och hamnverksamheten röner intresse från nya kunder.

Peeter Nööm, tillträdde som vd för Hargs Hamn 2017. Då samtalade han vid ett tillfälle med Jacob Spangenberg om hamnen som en ”oslipad diamant”.

- Den diamanten har vi börjat slipa på nu. Då tänker jag närmast på närheten till storstadsregionerna Uppsala och Stockholm, den förväntade godsökningen inom sjöfarten och den goda marktillgången som vi har, förklarade Peeter Nööm.

Lantmännen exporterade i fjol över 90 000 ton spannmål från sin anläggning i Hargs Hamn och kraftig ökning beräknas. Dannemora gruva, som lade ned sin järnmalmproduktion 2015, planerar för återstart och det kan innebära utskeppning av 1,2 miljoner ton järnmalm från Hargs Hamn.

Nya möjligheter

Spannmålsexporten berör i synnerhet Mälardalen, där Hargs Hamn blir en strategisk satsning nu och i framtiden för Lantmännen, med många kunder i Spanien och Nordafrika.

- Förutsättningen är godsvolymer på 20 000 – 30 000 ton, vilket vi nu får mycket goda förutsättningar till, sa Per Germundsson, Lantmännens produkmarknadschef.