Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Snart inleds muddring av Hargs Hamn

Nyhet 2020-07-23

Kontrakt har slutits mellan det finska företaget Wasa Dredging Oy och Sjöfartsverket om muddring av farleden in till Hargs Hamn.

– Det känns glädjande med en så kompetent och erfaren muddringsentreprenör, säger Max Bjurström, projektledare för Sjöfartsverket.

Arbetet inleds i oktober 2020 och beräknas avslutat till årsskiftet. Väderleken kan dock påverka, vilket innebär att arbetet kanske får återupptas och avslutas motsvarande period 2021.

– Vi känner oss trygga med Wasa Dredging. Det är ett stort och seriöst företag med bra kapacitet och hög kompetens hos personalen, understryker Max Bjurström.

För allmänheten kommer informationsmöte att hållas i Folkets Hus, Hargshamn, måndagen den 31 augusti klockan 18, se kommande annonsering.

Max Bjurström ser in i kameran och ler. Han står utomhus.
Max Bjurström, projektledare för Sjöfartsverket. Foto: Agne Hörnestig.

Ökad kapacitet

Muddringen innebär ökad kapacitet, säkerhet och tillgänglighet för fartyg upp till 11 meters djupgående, 33 meters bredd och med en längd om 200 meter. Sträckningen ligger fast men breddning görs där så behövs. Utmärkningen kompletteras utifrån tidigare gjorda simuleringar vid Sjöfartsverket Simulatorcentrum i Göteborg, vilket gör att utmärkningen följer internationella bestämmelser. Projektet genomförs enligt tidigare dom i Mark- och miljödomstolen 23 oktober 2012.

– Projektet passar Wasa Dredgings utrustning och erfarna personal perfekt, säger Michael Backlund, projektchef Wasa Dredging Oy.

– Det utgörs till stor del av undervattenssprängning av berg och muddring av lösa massor. Dessa förutsättningar, i kombination med en väldigt strikts tidsplan, gör att vi är i vårt esse. Vi ser fram emot att återigen få arbeta tillsammans med Sjöfartsverket, fortsätter Michael Backlund.

Godshanteringen i Hargs Hamn domineras av bulkmaterial, det vill säga gods i lös form, något som bedöms öka på sikt i regionen. I hamnen finns också möjlighet att utöka järnvägstransporterna.

Flera intressenter har kontrakterat Hargs hamn och är beroende av en utbyggnad. En av dem är Lantmännen som våren 2019 invigde en ny spannmålsterminal i hamnområdet där torkning, lagerläggning och utskeppning sker av spannmål från norra sidan av Mälaren.